Nemáte roušku? Přijďte si pro ni v pondělí před radnici