Parkovací oblasti opět fungují ve standardním režimu